001 | Cùng đi Đức là gì?

Giới thiệu podcast Cùng đi Đức với Hiếu và Huân. Những chủ đề mọi người sẽ được nghe trong podcast. Tại sao cả hai quyết định thực hiện Cùng đi Đức? Những ai phù hợp với podcast này? 

Tìm hiểu thêm nhiều thông tin thú vị khác về cuộc sống ở Đức: https://deutschcampus.com/category/du-hoc-duc/

Leave a Comment