002 | Văn hóa ẩm thực Đức

Người Đức thường ăn uống như thế nào? Sinh viên nên ăn ngoài hay tự nấu ăn? Trong tập này, bọn mình sẽ cùng trò chuyện về văn hóa ẩm thực tại Đức, kết bạn bằng cách nấu ăn và nhiều góc nhìn thực tế khác từ anh Hiếu, một người sinh ra và lớn lên ở Đức. 

Leave a Comment