009 | Kết bạn ở Đức khi đi du học

(Khách mời: Là Quyên Đây) Những khó khăn hòa nhập khi mới sang Đức là gì? Kết bạn và giữ mối quan hệ mới ra sao? Giữ gìn những mối quan hệ cũ và mối liên kết gia đình như thế nào? Những cách tìm và kết bạn hiệu quả ở Đức là gì? Ở lại Đức hay về Việt Nam? Tất cả đều sẽ được Là Quyên Đây chia sẻ trong tập podcast này. 

—–

Theo dõi/Liên hệ Là Quyên Đây tại:

– Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgJ7xd_qFWSl_qOmk0uzV3w

– Email: laquyenday@gmail.com

– Facebook: https://www.facebook.com/nguyen.thi.thao.quyen.21496

– Instagram: https://www.instagram.com/la.quyen.day/

Leave a Comment