012 | Thích nghi với môi trường mới ở Đức

(Khách mời: Tu Nguyen) Tu Nguyen đang nghiên cứu tiến sĩ Ngành y sinh (Biomedical Science) tại Münster, Đức. Sau hơn 3 năm sống và làm việc tại đây, cô đã trải nghiệm và đúc rút được nhiều kinh nghiệm thích nghi với môi trường mới cho mình: 

Làm quen với nền văn hóa mới như thế nào? Làm sao để hiểu rõ con người và cách suy nghĩ mới? Cách để thích ứng với khí hậu lạnh dành cho người Việt vốn quen sống ở vùng nhiệt đới? Mỗi người nên chuẩn bị gì để thích nghi với môi trường sống mới một cách hiệu quả nhất? Tất cả đều sẽ được Tu Nguyen chia sẻ trong tập podcast này. 

Tìm hiểu thêm nhiều thông tin thú vị khác về cuộc sống ở Đức: https://deutschcampus.com/blog/

Đọc blog của Tu Nguyen về cuộc sống thực tế ở Đức: https://deutschcampus.com/author/tunguyen/

Liên hệ: cungdiduc.podcast@gmail.com

Leave a Comment