018 | Lớn lên ở Đức từ 5 tuổi

(Khách mời: My Nguyen)

Sinh ra ở Việt Nam, lớn lên ở Đức đã hình thành con người Mỹ như thế nào? Những mặt tốt, chưa tốt về văn hóa và con người hai bên? Mỗi bên có thể học hỏi gì từ nhau? Cùng rất nhiều câu chuyện khác xoay quanh văn hóa Đức – Việt sẽ được chia sẻ trong tập podcast này.

Liên hệ: cungdiduc.podcast@gmail.com

Leave a Comment