019 | Kỳ thực tập ở EDUBAO Việt Nam

(Khách mời: Hương Triệu) Tại sao thực tập lại vô cùng cần thiết trong quá trình học của du học sinh Đức? Cụ thể một kỳ thực tập ở công ty start-up như EDUBAO sẽ diễn ra như thế nào? Mỗi sinh viên nên chuẩn bị gì trước, trong và sau khi thực tập? Cùng nhiều trải nghiệm và nhìn nhận cá nhân khác sẽ được Hương kể chi tiết hơn trong tập podcast hôm nay.

Fanpage EDUBAO Việt Nam: https://www.facebook.com/edubaovietnam/

Liên hệ: cungdiduc.podcast@gmail.com

Leave a Comment