021 | Hòa nhập văn hóa Đức, tái hòa nhập văn hóa Việt

(Khách mời: Huy Long) Sang Đức từ năm 14 – độ tuổi nhạy cảm trong quá trình lớn lên của mỗi người. Long đã làm gì để thích nghi và hòa nhập với cuộc sống mới của mình ở Đức? Và sau đó Long đã tìm lại cái tôi Việt Nam của mình như thế nào? Những xung đột mâu thuẫn gì đã diễn ra trong một người trẻ sống chênh vênh giữa hai nền văn hóa, chẳng có gì thực sự thuộc về mình như thế? Cùng bọn mình nghe kể trong tập podcast hôm nay nhé!

Liên hệ: cungdiduc.podcast@gmail.com

Leave a Comment