023 | Nhận học bổng đại học tại Đức

(Khách mời: Mia Nguyen) Làm sao để nhận học bổng khi học đại học tại Đức? Cách học hiệu quả để giữ vững kết quả tốt, đồng thời có khoảng trống cho những sở thích cá nhân? Mỗi người nên tận dụng quãng thời gian du học hiếm có này của mình như thế nào? Với kinh nghiệm nửa thập kỷ sống ở Đức và nhận mức học bổng khá cao từ Uni Hamburg, Mia sẽ chia sẻ mọi thông tin và câu chuyện của bản thân trong tập podcast hôm nay.

Liên hệ: cungdiduc.podcast@gmail.com

Leave a Comment