024 | Duy trì một mối quan hệ lâu bền ở Đức

(Khách mời: Hương Giang & Lâm Huy) Khi sống ở Đức, không chỉ tình cảm mà còn nhiều thứ khác mỗi người phải lo như tài chính, công việc, học tập, sự nghiệp. Vậy làm sao để giữ được một mối quan hệ lâu bền tại đây? Những khi xảy ra xung đột mâu thuẫn thì nên giải quyết như thế nào? Mối quan hệ đã tác động tích cực đến mỗi bên ra sao? Tất cả đều sẽ được kể chi tiết trong tập podcast ngày hôm nay.

Liên hệ: cungdiduc.podcast@gmail.com

Leave a Comment