004 | Thuê nhà tại ĐỨc

Thuê nhà ở Đức như thế nào? Nên chuẩn bị trước bao lâu? Khó khăn khi tìm nhà tại thành phố lớn ở Đức? Những kiểu chỗ ở mà sinh viên hay người đi làm ở Đức có thể lựa chọn. Kinh nghiệm tìm nhà và giải quyết xung đột khi ở chung. Tất cả đều được anh Hiếu chia sẻ lại dựa trên chính trải nghiệm của mình khi sống tại thành phố Hamburg. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *