013 | Cô đơn ở Đức

(Khách mời: Nano) Nano hiện đang là sinh viên ngành Khoa học chính trị tại Đại học Hamburg, Đức. Từ ngày đặt chân đến Đức, Nano đã có được những trải nghiệm không phải ai cũng có được về những vấn đề thiết yếu trong […]

013 | Cô đơn ở Đức

(Khách mời: Nano) Nano hiện đang là sinh viên ngành Khoa học chính trị tại Đại học Hamburg, Đức. Từ ngày đặt chân đến Đức, Nano đã có được những trải nghiệm không phải ai cũng có được về những vấn đề thiết yếu trong […]