anbieten-bitten-beten

anbieten – bitten – beten

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler] “𝗮𝗻𝗯𝗶𝗲𝘁𝗲𝗻 – 𝗯𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 – 𝗯𝗲𝘁𝗲𝗻” Các bạn có bị nhầm lẫn giữa 3 từ này không? Nếu có thì hãy tham khảo bài viết này của DC nhé!