gast

Gast

#HOMONYM – Những từ đồng âm (là những từ được phát âm giống nhau nhưng lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau). Ví dụ thì các bạn hãy cùng đón xem những bài viết của chúng mình nhé 😉 Các bạn còn biết thêm những Homonyme nào khác thì hãy bình luận phía dưới nhé 😊

gast

Leave a Comment