strauss

Strauß

⁉️ “der Strauß” trong tiếng Đức mang nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh!

👉 Cùng DC làm rõ qua bức hình dưới đây nhé. 😉

strauss

Leave a Comment