begegnen-treffen-sich-treffen-mit

begegnen – treffen – sich treffen mit

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“𝗯𝗲𝗴𝗲𝗴𝗲𝗻 – 𝘁𝗿𝗲𝗳𝗳𝗲𝗻 – 𝘀𝗶𝗰𝗵 𝘁𝗿𝗲𝗳𝗳𝗲𝗻 𝗺𝗶𝘁”

👉 Đâu là sự khác nhau giữa 3 cặp từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời nhé các bạn 😉

begegnen-treffen-sich-treffen-mit
begegnen
treffen
sich-treffen-mit

Leave a Comment