berichten – berichtigen – benachrichtigen

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“𝗯𝗲𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻 – 𝗯𝗲𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗴𝗲𝗻 – 𝗯𝗲𝗻𝗮𝗰𝗵𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗴𝗲𝗻”

👉 Các bạn có bị nhầm lẫn giữa 3 từ này không? Nếu có thì hãy tham khảo bài viết này của DC để phân biệt được nhé!😉

berichten-berichtigen-benachrichtigen
berichten
berichtigen
benachrichtigen
Đừng copy nhé!