bestehen auf / aus / in

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“𝗯𝗲𝘀𝘁𝗲𝗵𝗲𝗻 𝗮𝘂𝗳 – 𝗯𝗲𝘀𝘁𝗲𝗵𝗲𝗻 𝗮𝘂𝘀 – 𝗯𝗲𝘀𝘁𝗲𝗵𝗲𝗻 𝗶𝗻”

👉 Đâu là sự khác nhau giữa 3 cặp từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời nhé các bạn 😉

bestehen-auf-aus-in
bestehen-auf
bestehen-aus
bestehen-in
Đừng copy nhé!