die Torschlusspanik – Từ vựng của ngày

▪️𝗧𝘂̛̀ 𝗵𝗼̂𝗺 𝗻𝗮𝘆: die Torschlusspanik, -en

▪️𝗕𝗲𝗱𝗲𝘂𝘁𝘂𝗻𝗴: Furcht, ein wichtiges Lebensziel nicht mehr zu erreichen

👉 Nỗi sợ không đạt được mục tiêu quan trọng trong cuộc sống.

▪️ 𝗕𝗲𝗶𝘀𝗽𝗶𝗲𝗹: Manche Leute bekommen Torschlusspanik, wenn sie mit dreißig noch nicht den richtigen Partner gefunden haben.

👉 Một số người hoảng sợ khi đến ba mươi tuổi vẫn chưa tìm được người bạn đời phù hợp.

torschlusspanik
Đừng copy nhé!