geraten an / in / auf

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]”

𝗴𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗮𝗻 – 𝗴𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗶𝗻 – 𝗴𝗲𝗿𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗮𝘂𝗳”

👉 Đâu là sự khác nhau giữa 3 cặp từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời nhé các bạn 😉

geraten-an-in-auf
geraten-an
geraten-in
geraten-auf
Đừng copy nhé!