gold

Gold

👑 Vàng là một kim loại quý có giá trị lớn. Nó rất nặng: một lít vàng lỏng nặng gần 20 kg… 👉 Cùng tìm hiểu thêm qua bài viết này nhé!😊

Viel Spaß beim Lesen!

gold

Leave a Comment