halten für / von / auf

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“𝗵𝗮𝗹𝘁𝗲𝗻 𝗳𝘂̈𝗿 – 𝗵𝗮𝗹𝘁𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗻 – 𝗵𝗮𝗹𝘁𝗲𝗻 𝗮𝘂𝗳”

👉 Đâu là sự khác nhau giữa 3 cặp từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời nhé các bạn 😉

halten-fuer-von-auf
halten-fuer
halten-von
halten-auf
Đừng copy nhé!