leiden an / unter

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“𝗹𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻 – 𝗹𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻 𝗮𝗻 – 𝗹𝗲𝗶𝗱𝗲𝗻 𝘂𝗻𝘁𝗲𝗿”

👉 Đâu là sự khác nhau giữa những từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời qua những bức hình dưới đây nhé. 😉

leiden-an-unter
leiden
leiden-an
leiden-unter
Đừng copy nhé!