aendern-veraendern-wechseln

(sich) ändern – (sich) verändern – wechseln

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“(𝘀𝗶𝗰𝗵) 𝗮̈𝗻𝗱𝗲𝗿𝗻 – (𝘀𝗶𝗰𝗵) 𝘃𝗲𝗿𝗮̈𝗻𝗱𝗲𝗿𝗻 – 𝘄𝗲𝗰𝗵𝘀𝗲𝗹𝗻”

👉 Đâu là sự khác nhau giữa 3 từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời nhé các bạn 😉

aendern-veraendern-wechseln
aendern
veraendern
wechseln

Leave a Comment