sorgen – sich Sorgen machen – in Sorge sein

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“𝘀𝗼𝗿𝗴𝗲𝗻 – 𝘀𝗶𝗰𝗵 𝗦𝗼𝗿𝗴𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗰𝗵𝗲𝗻 – 𝗶𝗻 𝗦𝗼𝗿𝗴𝗲 𝘀𝗲𝗶𝗻”

👉 Đâu là sự khác nhau giữa những từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời qua những bức hình dưới đây nhé. 😉

sorgen-fuer-sich-sorgen-machen-um-in-sorge-sein
sorgen
sich-sorgen-machen
in-sorge-sein
Đừng copy nhé!