achten-beachten-beobachten

achten – beachten – beobachten

? Những lỗi thường gặp khi học tiếng Đức ?

Đâu là sự khác nhau giữa cá từ achten/ beachten/ beobachten?

?Cùng DC tìm câu trả lời nhé! ?

achten-beachten-beobachten
achten
beachten
beobachten

Leave a Comment