achten-beachten-beobachten

Những lỗi thường gặp khi học tiếng Đức

Đâu là sự khác nhau giữa cá từ achten/ beachten/ beobachten?

Cùng DC tìm câu trả lời nhé!

achten-beachten-beobachten
achten
beachten
beobachten

Leave a Comment