anbauen-einbauen

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“anbauen – einbauen”

Các bạn đã phân biệt được 2 từ này chưa? Nếu chưa hãy tham khảo bài này của DC nhé!

anbauen-einbauen
anbauen
einbauen

Leave a Comment