anbauen-einbauen

anbauen – einbauen

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“??????? – ????????”

? Các bạn đã phân biệt được 2 từ này chưa? Nếu chưa hãy tham khảo bài này của DC nhé!?

anbauen-einbauen
anbauen
einbauen

Leave a Comment