aufwachen-aufwecken

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“aufwachen – aufwecken”

Các bạn đã phân biệt được 2 từ này chưa? Nếu chưa hãy tham khảo bài viết này của DC nhé!

aufwachen-aufwecken
aufwachen
aufwecken

Leave a Comment