aufwachen-aufwecken

aufwachen – aufwecken

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“????????? – ?????????”

? Các bạn đã phân biệt được 2 từ này chưa? Nếu chưa hãy tham khảo bài viết này của DC nhé!?

aufwachen-aufwecken
aufwachen
aufwecken

Leave a Comment