bank

Bank

❓Đâu là sự khác biệt giữa hai từ Die Bank (die Banken) và die Bank (die Bänke)❓Chắc hẳn có rất nhiều bạn sẽ nhầm lẫn giữa hai từ này đúng không? Cùng DC tìm hiểu sự khác nhau giữa hai từ nhé ?

bank

Leave a Comment