begegnen-treffen-sich-treffen-mit

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“begegnen – treffen – sich treffen mit”

Đâu là sự khác nhau giữa 3 cặp từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời nhé các bạn

begegnen-treffen-sich-treffen-mit
begegnen
treffen
sich-treffen-mit

Leave a Comment