begegnen-treffen-sich-treffen-mit

begegnen – treffen – sich treffen mit

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“??????? – ??????? – ???? ??????? ???”

? Đâu là sự khác nhau giữa 3 cặp từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời nhé các bạn ?

begegnen-treffen-sich-treffen-mit
begegnen
treffen
sich-treffen-mit

Leave a Comment