berichten-berichtigen-benachrichtigen

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“berichten – berichtigen – benachrichtigen”

Các bạn có bị nhầm lẫn giữa 3 từ này không? Nếu có thì hãy tham khảo bài viết này của DC để phân biệt được nhé!

berichten-berichtigen-benachrichtigen
berichten
berichtigen
benachrichtigen

Leave a Comment