berichten-berichtigen-benachrichtigen

berichten – berichtigen – benachrichtigen

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“????????? – ??????????? – ???????????????”

? Các bạn có bị nhầm lẫn giữa 3 từ này không? Nếu có thì hãy tham khảo bài viết này của DC để phân biệt được nhé!?

berichten-berichtigen-benachrichtigen
berichten
berichtigen
benachrichtigen

Leave a Comment