bestehen-auf-aus-in

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“bestehen auf – bestehen aus – bestehen in”

Đâu là sự khác nhau giữa 3 cặp từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời nhé các bạn

bestehen-auf-aus-in
bestehen-auf
bestehen-aus
bestehen-in

Leave a Comment