boerse

Börse

⁉️ “die Börse” trong tiếng Đức mang nhiều nghĩa khác nhau tùy theo ngữ cảnh!

?Cùng DC làm rõ qua bức hình dưới đây nhé. ?

boerse

Leave a Comment