Cuộc sống ở Đức

50 posts

Du học Đức: 10 điểm khác biệt về môi trường sống ở Đức so với Việt Nam

Đi du học Đức, một đất nước hoàn toàn xa lạ cách Việt Nam hàng ngàn dặm, những sự khác biệt trong môi trường sống sẽ tạo ra những cú sốc không hề nhỏ cho du học sinh Việt Nam. Trong bài viết dưới đây, mình chia sẻ với các […]