doi-mat-voi-tram-cam-mua-dong-o-duc

Đối mặt với trầm cảm mùa đông ở Đức

Ngày ngắn đêm dài, mọi thứ đều nhuốm một màu buồn. Con người bị thiếu vitamin D do không hấp thu được ánh sáng mặt trời đủ nhiều, cùng với những áp lực thường nhật mà mùa nào con người ta cũng phải trải qua, sẽ không ngoa khi nói rằng mùa đông ở Đức thật sự rất đáng sợ.