leiden-an-unter

leiden an / unter

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler] “?????? – ?????? ?? – ?????? ?????” Đâu là sự khác nhau giữa những từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời qua những bức hình dưới đây nhé.