Uncategorized

51 posts

022 | Dạy tiếng Đức mùa Corona

(Khách mời: Linh Bùi) Là giáo viên người Đức gốc Việt tại Deutsch Campus, anh và trung tâm đã đảm bảo sự hiệu quả giảng dạy trong giai đoạn nhạy cảm này như thế nào? Bên cạnh đó, anh còn chia sẻ nhiều lời khuyên hữu ích trong việc học […]

022 | Dạy tiếng Đức mùa Corona

(Khách mời: Linh Bùi) Là giáo viên người Đức gốc Việt tại Deutsch Campus, anh và trung tâm đã đảm bảo sự hiệu quả giảng dạy trong giai đoạn nhạy cảm này như thế nào? Bên cạnh đó, anh còn chia sẻ nhiều lời khuyên hữu ích trong việc học […]