team

Định nghĩa

1. Đại từ nhân xưng (Personalpronomen) là gì và khi nào ta sử dụng Đại từ nhân xưng (Personalpronomen)?

 • Đại từ nhân xưng (Personalpronomen) là từ:
  • mang chức năng đại diện. Nó đóng vai trò thay thế cho danh từ hoặc cả cụm danh từ đứng phía trước. 
  • con người dùng để giao tiếp, trò chuyện với nhau. 
 • Ta sử dụng Đại từ nhân xưng (Personalpronomen) khi:
  • muốn nói về bản thân mình.
  • muốn nói về người khác hoặc vật gì đó. 
  • không muốn lặp lại danh từ đứng đằng trước.
 • Lưu ý: Đại từ nhân xưng (Personalpronomen) có thể đứng 1 mình, không cần đi kèm quán từ phía trước.

Ví dụ:

2. Các Đại từ nhân xưng (Personalpronomen) trong tiếng Đức:

Ví dụ:

pronomen-table

Bài tập

Các bài tập

Leave a Comment