pixel
THỂ LOẠI LỚPKHÓA HỌCKHAI GIẢNGNGÀYGIỜ HỌCTUẦNSỐ TIẾT¹HỌC PHÍGIÁ KHUYỄN MÃI³
CẤP TỐCA1 (A11+A12)12/09T2 - T608.30 - 11.45102009.800.0008.800.000
CẤP TỐCA1.207/09T2 - T608.30 - 11.4551004.900.000
CẤP TỐCA2 (A21+A22)05/09T2 - T608.30 - 11.45102009.800.0008.800.000
CẤP TỐCA2.212/09T2 - T608.30 - 11.4551004.900.000
CẤP TỐCB1 (B11+B12)14/09T2 - T614.00 - 17.151020010.800.0009.800.000
CẤP TỐCB1.205/09T2 - T614.00 - 17.1551005.400.000
CẤP TỐCB2 (B21+B22)03/10T2 - T614.00 - 17.151020010.800.0009.800.000
THƯỜNGA1.218/07T2 / T4 / T618.30 - 20.30104.900.000
THƯỜNGA129/09T3 / T5 / T718.30 - 20.30209.800.0008.800.000
KHÓA BỔ SUNGKhóa 1 kèm 1theo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầu1225.000
KHÓA BỔ SUNGKhóa 1 kèm 2theo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầu1185.000

Đừng copy nhé!