pixel
THỂ LOẠI LỚPKHÓA HỌCKHAI GIẢNGNGÀYGIỜ HỌCTUẦNSỐ TIẾT¹HỌC PHÍ
CẤP TỐCA1 (A1.1+A1.2)18/03/2024T2 - T608.30 - 11.451020010.200.000
CẤP TỐCA1.218/03/2024T2 - T608.30 - 11.4551005.600.000
CẤP TỐCA2 (A2.1+A2.2)24/01/2024T2 - T608.30 - 11.451020010.200.000
CẤP TỐCA2.224/01/2024T2 - T608.30 - 11.4551005.600.000
CẤP TỐCB1 (B1.1+B1.2)04/03/2024T2 - T614.00 - 17.151020011.200.000
CẤP TỐCB1.226/02/2024T2 - T614.00 - 17.1551006.100.000
CẤP TỐCB2 (B2.1+B2.2)01/04/2024T2 - T614.00 - 17.151020011.200.000
CẤP TỐCB2.226/02/2024T2 - T614.00 - 17.1551006.100.000
KHOÁ BỔ SUNGKhoá tiếng Đức vỡ lòng26/02/2024T2 - T514.00 - 15.304360
KHÓA BỔ SUNGKhóa 1 kèm 1theo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầu1375.000
KHÓA BỔ SUNGKhóa 1 kèm 2theo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầu1275.000
COMBOA1 FLEX (A1, Phát âm, Giao tiếp)18/03/2024T2 - T608.30 - 11.4511.200.000
COMBOA2 FLEX (A2, Phát âm, Giao tiếp)24/01/2024T2 - T608.30 - 11.4511.900.000

Đừng copy nhé!