pixel
THỂ LOẠI LỚPKHÓA HỌCKHAI GIẢNGNGÀYGIỜ HỌCTUẦNSỐ TIẾT¹HỌC PHÍGIÁ KHUYỄN MÃI³
CẤP TỐCA1 (A11+A12)06/02T2 - T608.30 - 11.45102009.800.0008.800.000
CẤP TỐCA1.213/03T2 - T608.30 - 11.4551004.900.000
CẤP TỐCA2 (A21+A22)06/03T2 - T608.30 - 11.45102009.800.0008.800.000
CẤP TỐCA2.201/03T2 - T608.30 - 11.4551004.900.000
CẤP TỐCB1 (B11+B12)06/02T2 - T614.00 - 17.151020010.800.0009.800.000
CẤP TỐCB1.206/02T2 - T614.00 - 17.1551005.400.000
CẤP TỐCB2 (B21+B22)20/02T2 - T614.00 - 17.151020010.800.0009.800.000
CẤP TỐCB2.227/02T2 - T614.00 - 17.1551005.400.000
THƯỜNGA1.213/12T3 / T5 / T718.30 - 20.30104.900.000
THƯỜNGA2.204/01T2 / T4 / T618.30 - 20.30104.900.000
KHÓA BỔ SUNGKhóa Giao tiếp A1+T514.00 - 15.30Hàng tuần95.000**
KHÓA BỔ SUNGKhóa Giao tiếp A2+T314.00 - 15.30Hàng tuần95.000**
KHÓA BỔ SUNGKhóa Phát ÂmT414.00 - 15.30Hàng tuần95.000**
KHÓA BỔ SUNGKhoá ôn thi B113/02T2 / T4 / T610.15 - 11.451.590.000
KHÓA BỔ SUNGKhoá ôn thi B213/02T3 / T510.15 - 11.45990.000
KHÓA BỔ SUNGKhóa 1 kèm 1theo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầu1225.000
KHÓA BỔ SUNGKhóa 1 kèm 2theo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầu1185.000

Đừng copy nhé!