pixel
THỂ LOẠI LỚPKHÓA HỌCKHAI GIẢNGNGÀYGIỜ HỌCTUẦNSỐ TIẾT¹HỌC PHÍ
CẤP TỐCA1 (A1.1+A1.2)15/07/2024T2 - T608.30 - 11.451020010.200.000
CẤP TỐCA1.215/07/2024T2 - T608.30 - 11.4551005.600.000
CẤP TỐCA2 (A2.1+A2.2)22/07/2024T2 - T608.30 - 11.451020010.200.000
CẤP TỐCA2.222/07/2024T2 - T608.30 - 11.4551005.600.000
CẤP TỐCB1 (B1.1+B1.2)26/06/2024T2 - T614.00 - 17.151020011.200.000
CẤP TỐCB1.201/07/2024T2 - T614.00 - 17.1551006.100.000
CẤP TỐCB2 (B2.1+B2.2)19/08/2024T2 - T614.00 - 17.151020011.200.000
CẤP TỐCB2.224/06/2024T2 - T614.00 - 17.1551006.100.000
KHÓA BỔ SUNGTiếng Đức Nhập Môn15/07/2024T2 & T515.30 - 17.0050
KHOÁ BỔ SUNGKhoá tiếng Đức vỡ lòng22/07/2024T2 & T514.00 - 15.3040
KHÓA BỔ SUNGKhoá ôn thi ECL(B1)24/06/2024T2 / T4 / T609.30 - 11.457514.080.000
KHÓA BỔ SUNGKhóa 1 kèm 1theo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầu1375.000
KHÓA BỔ SUNGKhóa 1 kèm 2theo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầu1275.000
COMBOA1 FLEX (A1, Phát âm, Giao tiếp)T2 - T608.30 - 11.4511.200.000
COMBOA2 FLEX (A2, Ôn thi, Giao tiếp)T2 - T608.30 - 11.4511.900.000

Đừng copy nhé!