pixel
THỂ LOẠI LỚPKHÓA HỌCKHAI GIẢNGNGÀYGIỜ HỌCTUẦNSỐ TIẾT¹HỌC PHÍGIÁ KHUYỄN MÃI³
CẤP TỐCA1 (A11+A12)29/05T2 - T608.30 - 11.451020010.200.0009.200.000
CẤP TỐCA1.229/05T2 - T608.30 - 11.4551005.100.000
CẤP TỐCA2 (A21+A22)05/06T2 - T608.30 - 11.451020010.200.0009.200.000
CẤP TỐCA2.205/06T2 - T608.30 - 11.4551005.100.000
CẤP TỐCB1 (B11+B12)29/05T2 - T614.00 - 17.151020011.200.00010.200.000
CẤP TỐCB1.229/05T2 - T614.00 - 17.1551005.600.000
CẤP TỐCB2 (B21+B22)10/07T2 - T614.00 - 17.151020011.200.00010.200.000
CẤP TỐCB2.205/06T2 - T614.00 - 17.1551005.600.000
KHÓA BỔ SUNGKhóa Giao tiếp A1+T514.00 - 15.305475.000
KHÓA BỔ SUNGKhóa Giao tiếp A2+T314.00 - 15.3010950.000
KHÓA BỔ SUNGKhóa Phát ÂmT414.00 - 15.30181.710.000
KHÓA BỔ SUNGKhoá ôn thi B108/05T2 / T4 / T610.15 - 11.4552.250.000
KHÓA BỔ SUNGKhoá ôn thi B2T3 / T510.15 - 11.4551.500.000
KHÓA BỔ SUNGKhóa 1 kèm 1theo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầu1275.000
KHÓA BỔ SUNGKhóa 1 kèm 2theo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầutheo nhu cầu1225.000

Đừng copy nhé!