geborgenheit

die Geborgenheit – Từ vựng của ngày

▪️??̛̀ ??̂? ???: die Geborgenheit, -en

▪️?????????: Zustand des Sicherheits- und Wohlgefühls.

? Cảm giác an toàn và dễ chịu

▪️ ????????: Im Haus ihrer Eltern empfand sie tiefe Geborgenheit.

? Cô ấy cảm nhận cảm giác an toàn mãnh liệt khi ở trong ngôi nhà của cha mẹ cô.

❗️Năm 2004, từ này được chọn là từ đẹp thứ hai trong tiếng Đức (sau từ “Habseligkeiten”) trong một cuộc thi do Hội đồng Ngôn ngữ Đức khởi xướng. Đây là một trong những từ tiếng Đức được cho là khó dịch sang ngôn ngữ khác. (???? ??????????)

geborgenheit

Leave a Comment