gegensatz-gegenteil

der Gegensatz – das Gegenteil

“??? ????????? – ??? ?????????”

? Đâu là sự khác nhau giữa 2 từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời nhé các bạn ?

gegensatz-gegenteil
gegensatz
gegenteil

Leave a Comment