Thử thách luyện nghe 30 ngày

Các bạn hãy cùng tham gia và đừng ngại nếu viết sai nhé!
🔹 Qua thử thách này các bạn sẽ cải thiện được cả 3 kỹ năng nghe, viết và nói:
1️⃣ Bạn sẽ nghe những câu tiếng Đức với tốc độ trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy, bạn sẽ phải tập trung và nghe lại nhiều lần.
2️⃣ Thậm chí các bạn có thể cải thiện kỹ năng nói của mình thông qua việc nhép theo đoạn Audio và biết được cách người Đức phát âm như thế nào.
3️⃣ Với việc viết lại những gì mình nghe được trong phần bình luận thì bài tập này cũng giúp các bạn hoàn thiện được kỹ năng viết nữa.

*Các bạn gửi mail đến info@deutschcampus.com để được nhận đáp án nhé!

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Tag 6

Tag 7

Tag 8

Tag 9

Tag 10

Tag 11

Tag 12

Tag 13

Tag 14

Tag 15

Tag 16

Tag 17

Tag 18

Tag 19

Tag 20

Tag 21

Tag 22

Tag 23

Tag 24

Tag 25

Tag 26

Tag 27

Tag 28

Tag 29

Tag 30