krokodilstraene

die Krokodilsträne – Từ vựng của ngày

▪️??̛̀ ??̂? ???: die Krokodilsträne, -n

▪️?????????: heuchlerisches Weinen, mit dem jmd. vortäuschen will, dass er traurig ist

? khóc một cách giả tạo, mà ai đó muốn giả vờ rằng anh ta đang buồn

▪️ ????????:Die Krokodilstränen der Kommission sind einfach lächerlich.

?Những giọt nước mắt cá sấu từ Ủy ban thật là nực cười.

krokodilstraene

Leave a Comment