nostalgie

die Nostalgie – Từ vựng của ngày

▪️??̛̀ ??̂? ???: die Nostalgie, -n

▪️?????????: Sehnsucht nach Vergangenheit

? sự nhớ nhung về quá khứ; sự hoài cổ

▪️ ????????: Ich empfand eine gewisse Nostalgie, als ich meine ehemalige Schule besuchte.

? Tôi cảm nhận được nỗi luyến tiếc khi về thăm ngôi trường cũ.

nostalgie

Leave a Comment