erbe

Erbe

⁉️ Đâu là sự khác nhau giữa “das Erbe” và “der Erbe”?

? Cùng DC làm rõ qua bức hình dưới đây nhé. ?

erbe

Leave a Comment