geraten-an-in-auf

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]”

“geraten an – geraten in – geraten auf”

Đâu là sự khác nhau giữa 3 cặp từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời nhé các bạn

geraten-an-in-auf
geraten-an
geraten-in
geraten-auf

Leave a Comment