geraten-an-in-auf

geraten an / in / auf

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]”

??????? ?? – ??????? ?? – ??????? ???”

? Đâu là sự khác nhau giữa 3 cặp từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời nhé các bạn ?

geraten-an-in-auf
geraten-an
geraten-in
geraten-auf

Leave a Comment