gold

Gold

? Vàng là một kim loại quý có giá trị lớn. Nó rất nặng: một lít vàng lỏng nặng gần 20 kg… ? Cùng tìm hiểu thêm qua bài viết này nhé!?

Viel Spaß beim Lesen!

gold

Leave a Comment