MIÊU TẢ CÔNG VIỆC

 • Thiết kế hình ảnh social (Facebook, IG, Tiktok, Email …) hỗ trợ bộ phận Marketing.
 • Thiết kế hình landing page theo nhu cầu bộ phận marketing.
 • Phối hợp với phòng Marketing để triển khai các ý tưởng và chiến dịch truyền thông.

YÊU CẦU

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
 • Biết sử dụng ít nhất một trong các công cụ: Photoshop, Illustrator, Lightroom, Corel,… để thiết kế hình ảnh.
 • Biết sử dụng các website hỗ trợ công việc thiết kế như Canva,…
 • Tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel, Powerpoint).


  RESPONSIBILITY

  • Design Social Media image (Facebook, IG, Tiktok, Email,… ) to support the Marketing Department.
  • Design “Landing Page” according to the requirements of the Marketing Department.
  • Associate with the Marketing Department to develop marketing campaigns.

  REQUIREMENT

  • Graduate from College or higher.
  • Ability to use at least one of tools: Photoshop, Illustrator, Lightroom, Corel, Canva… to design.
  • Ability to use basic office programs (Word, Excel, Powerpoint,…)

  SEND YOUR CV TO HR@DEUTSCHCAMPUS.COM