halten-fuer-von-auf

[Lỗi thường gặp – Typische Fehler]

“halten für – halten von – halten auf”

Đâu là sự khác nhau giữa 3 cặp từ này? Hãy cùng DC tìm câu trả lời nhé các bạn

halten-fuer-von-auf
halten-fuer
halten-von
halten-auf

Leave a Comment