Hallo các bạn!

Deutsch Campus áp dụng mô hình “Flipped Classroom” vào phương pháp giảng dạy

“Flipped Classroom” hay còn có tên gọi là ” Lớp học đảo ngược”, đây là một mô hình giảng dạy để giúp các bạn tự học ở nhà qua các tài liệu mà Deutsch Campus tự biên soạn. những tài liệu này giúp các bạn học viên nắm rõ bài học trước ngay ở nhà và khi đến lớp các bạn sẽ trở thành “người đứng lớp” thay vì giáo viên, chính vì vậy sẽ giúp tiết kiệm được khá nhiều thời gian và dành cho những hoạt động học tập khác.

Các bạn sẽ tự tìm hiểu các ngữ pháp và chủ đề khác nhau với sự hỗ sợ các video và tài liệu giải thích cho phần kiến thức đó. Các học viên có thể tự học hoặc học theo nhóm cùng nhau sau đó sẽ thuyết trình trước lớp về những chủ đề đã tìm hiểu từ trước.

Với phương pháp này, học viên sẽ phải tích cực tham gia vào lớp học, phát huy được tính tự giác, có ý thức học một cách độc lập và đồng thời cũng nâng cao được kĩ năng làm việc nhóm, chủ động làm chủ các cuộc thảo luận, và những kĩ năng mềm khác như: giải quyết vấn đề, chủ động sáng tạo trong học tập,

Ở mô hình “Flipped Classroom”, giáo viên đóng vai trò thụ động, hỗ trợ những học viên chưa hiểu kỹ bài giảng, dành nhiều thời gian hơn để cùng học viên luyện tập và sử dụng ngôn ngữ. 

Sau đây các bạn có thể xem lại lớp Online của khóa của mình nhé. Để mở Video hãy hỏi Giáo viên mình về Passwort.
Ihr könnt den Online-Unterricht hier nochmal anschauen. Klickt einfach auf euren Kurs! Bitte fragt eure Lehrer nach dem Passwort.

Đừng copy nhé!