Học tiếng Đức – Khoá học B2


Tổng quan

Xin chúc mừng! Bạn đã đi một chặng đường dài trong việc học tiếng Đức. Nhưng bây giờ một giai đoạn mới thú vị và chuyên sâu tại DC đang bắt đầu. Trong 15 tuần, cùng với các giáo viên có động lực cao từ Đức bạn sẽ được tăng cường kỹ năng ngôn ngữ của mình một cách đáng kể và trong một nhóm nhỏ với 8 đến 10 học sinh. Khóa học tất nhiên sẽ giải quyết với các chủ đề thiết thực sẽ giúp bạn với ứng dụng và để bắt đầu trong một thế giới có môi trường chuyên nghiệp. Bạn cũng sẽ có thể ngày càng tăng khả năng giao tiếp về các chủ đề trừu tượng từ khoa học, công nghệ, nghệ thuật và văn hóa. Đây là cơ sở hoàn hảo cho sự thành công của bạn trong quá trình học nghề và học tập.

CLB Tiếng Đức Sài Gòn

Ngoài những giờ học trên lớp, DST cung cấp cho các bạn học tiếng Đức một không gian thoải mái để các bạn tự do luyện tập tiếng Đức. 
DST tập trung chủ yếu vào những trò chơi có tính giao tiếp và tương tác xã hội. 
DST có chương trình đa dạng, phong phú kết hợp với những chủ đề thảo luận thú vị và những trò chơi hấp dẫn!

Đừng copy nhé!